aberdeen-kant
Aberdeen Black – Australian Grain Fed Beef
Den första registrerade importen av Hereford och Angus till Australien var på 1820-talet. Dessa raser har sedan dess varit en viktig del av den australiensiska nötköttsindustrins utveckling. I samma anda strävar Aberdeen Black, med vår bas i Riverina Valley, New South Wales, efter att fortsätta denna tradition – att finna och leverera det allra bästa köttet till våra kunder.

NATURAL
De högkvalitativa Aberdeen Black-produkterna kommer från djur som är handplockade och uppfödda i naturliga omgivningar. Djuren föds upp och dias på betesmarker där de äter gräs huvuddelen av sitt liv.

YOUNG PRIME ANIMALS
Unga stutar och kvigor som är mellan 20–30 månader.

CONTROL
Aberdeen Black-programmet omfattas av ett rigoröst djurhållnings- och spårbarhetsprogram
som innebär att vi kan garantera en allt igenom kvalitetssäkrad produkt.

FARM ASSURED
Alla djur föds upp enligt strikta standarder utfärdade av Global GAP- med full spårbarhet från gård till tallrik.

AWARD WINNING BEEF
Kvaliteten på Aberdeen Black har prisats på många marknader bl a genom att erhålla guldmedalj i ”Great Taste Awards” i London under flera år.

HANDLED WITH CARE
Djuren hanteras med stor respekt under hela uppfödningstiden och någon
avslutande transport behövs inte då slutuppfödningen ligger i anslutning till slakteriet.

aberdeenblack.com