naturen
JOHN`S SELECTION® ANIMAL WELFARE

För vårt griskött under varumärket John´s Selection® har vi, i nära samarbete med producent, valt att gå ett steg längre än vad EU lagstiftningen stipulerar och lovar att våra  grisprodukter uppfyller nedanstående djuromsorgskriterier;

  • Suggorna går lösa huvuddelen av sitt liv. Fixering tillåts endast under digivningen i syfte att undvika att suggan ligger ihjäl smågrisarna.
  • Inga av våra slaktsvin går på helspaltgolv, det innebär att de har en fast och torr liggyta.
  • Grisarna har tillgång till stimulans i form av halm eller annan sysselsättning.
  • Ingen kastrering sker utan bedövning.

Alla gårdar som ingår i John´s Selection® programmet kontrolleras och certifieras löpande av tredje part.