naturen
OM JORDEN MÅR BRA MÅR DJUREN BRA
ridingHeritage Angus handlar på många sätt om arvet att föda upp djur som man gjorde förr. Uppfödarna av Heritage Angus har sina rancher i Alberta i västra Kanada. Det är familjer som bedrivit denna typ av hållbar boskapsuppfödning i genera- tioner. Familjerna har full kontroll över hela produktionen, som också är en del av ekosystemet – djuren, landet, hagarna och vattnet.

Hela uppfödningen bildar ett ekologiskt kretslopp i harmoni med naturen och med ansvar för kommande generationer. Respekt för ekosystemet innebär också att djuren som ingår i konceptet Heritage Angus aldrig fått antibiotika, tillväxtbefrämjare eller animaliskt foder.

”Om jorden mår bra, mår djuren bra. Och djur som mår bra ger kött med godare smak och högre kvalitet. Allt gott kommer från att djuren har stora ytor att beta på, friskt vatten, frisk luft och inte minst att de går ute året runt”.

HERITAGE ANGUS BEEF – FÖRMODLIGEN ETT AV VÄRLDENS GODASTE KÖTT
Rasen Angus ursprung kan spåras tillbaka till den boskap som föddes upp av kelterna
på landsbygden i nordöstra Skottland i början av 1500-talet. Det är världens mest berömda köttras och avlad sedan slutet av 1700-talet för att ge ett kött av allra högsta ätkvalitet. Uppfö- darna av Heritage Angus arbetar kontinuerligt med att sätta en ny standard för en hållbar jord- bruksproduktion. Djuren går fritt ute hela året och man planerar noggrant uppfödningen, genom att rotera och växla betes- och odlingsområden år från år. Allt för att vilda djur och jordbruk ska fungera i harmoni.

Så när du väljer Heritage Angus får du ett nötkött med enastående smak och mörhet. Du får också ett nötkött som garanterat har producerats ur ett miljövänligt och hållbart perspektiv. Vår tro på att vara en del av något gott, blir också en högre upplevelse i smak och välbefinnande.

  • Heritage Angus Beef kommer från djur som lever hela sitt liv ute – sommar såväl som vinter.
  • Den huvudsakliga födan är gräs. Under vintern stödutfodras djuren med gräs i ensilerad form. Djuren lever på det här sättet under cirka 20 månader.
  • De sista 100 dagarna föds djuren upp på foder bestående av spannmål (korn).
  • Heritage Angus Beef är certifierad Angus enligt ”Canadian Angus Rancher Endorsed Program”.
  • Heritage Angus Beef kommer från stutar och kvigor yngre än 30 månader (snitt 18–22 månader) som uppnår minst grading AA, men oftast AAA (enligt Canada Beef Standards).
  • Köttet ska ha en ljus röd färg och fettet ska inte vara gult.
  • Filosofin är att smaken och mörheten kommer från hur djuret fötts upp och inte främst hur marmorerat köttet är.
  • Kött som slutligen säljs som Heritage Angus har aldrig fått antibiotika.