Sedan Norvida grundades för snart 30 år sedan har vi jobbat efter mottot: ”Vi erbjuder bara produkter som vi med gott samvete vill bjuda våra bästa vänner på”. Vårt totala ansvar för alla produktkategorier är dokumenterat i vår CSR-policy. Viktiga delar i denna avseende Naturkött® från Brasilien:

karta-brasilien
Djurvälfärd

 • Djuren går ute året runt med stora möjligheter att utöva
  sitt naturliga beteende. Huvudfödan är gräs från bete.
 • Djuren får ingen antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte. 
 • Djuren får transporteras i max 8 timmar.

Människor

 • Ingen produktion sker på områden som är skyddade för urbefolkning.
 • Alla anläggningar som producerar Naturkött® är, liksom Norvida, anslutna till SEDEX – en global plattform för ansvarsfulla inköp med fokus på goda arbetsförhållanden.

Livsmedelssäkerhet

 • Alla anläggningar som producerar Naturkött® har BRC-certifikat. Denna process syftar till att ge säkra produkter till konsumenter över hela världen. 

Miljö & Klimat

 • Norvida har för Naturkött® ett unikt krav för att inte bidra till skövlingen av regnskog – våra produkter produceras aldrig på anläggningar i delstater som, ens till någon del, ligger i biomet Amazonas. Se karta.
 • Norvida har tillsammans med ett antal internationella företag (t ex Tesco och Unilever) undertecknat ett manifest, ”Cerrado Manifesto”, om att verka för stopp av avskogning av cerradon, den artrika savannen i Brasilien.
 • Fram tills Norvida kan garantera en fossilfri transportkedja (målsatt till 2050) investerar vi i projekt där, genom trädplantering, den mängd koldioxid binds som motsvarar mängden växthusgaser som våra sjötransporter ger upphov till. Projektet är en affärsdriven lösning för att stoppa avskogning av Amazonas regnskog och drivs av Plan Vivo i Bolivia.
 • Norvida är medlemmar i RTRS – Sojadialogen – och för allt foder som används i uppfödningen inom något av våra djurslag köper vi certifikat för hållbart producerad soja. 

 

 

 

 

Kontroll

 • Norvida har sedan 2006 ett inköpskontor i Brasilien som ansvarar för uppföljning av alla våra krav. Här jobbar tre heltidsanställda specialister och sex studenter.

Uthållig boskapsuppfödning

 • GTPS är arbetsgruppen för uthållig boskapsuppfödning i Brasilien. Organisationen och dess medlemmar är förpliktigade till en hållbar utveckling av boskapsuppfödningen. Norvida är medlem i GTPS sedan 2012 och representerar handeln tillsammans med McDonalds Brasilien, Carrefour Brasilien och Walmart Brasilien.