NORVIDAS AFFÄRSIDÉ

“Norvida ska vara Nordens ledande leverantör av importerade köttprodukter. Vi ska ha bäst anseende bland kunder och konsumenter och vara ledande på varje marknad där vi verkar.” 

Detta innebär:
Att vi utifrån tydliga krav på kvalitet, etik och säkerhet erbjuder styckade och beredda köttprodukter från kvalitetsproducenter över hela världen – åt dagligvaruhandel, storhushåll och livsmedelsindustri i Norden.

VÅR VISION

Produkter med våra varumärken ska borga för hög ät-kvalitet, god etik och livsmedelssäkerhet. Vår strävan att tillgodose att våra produkter är ett klokt miljöval är också av avgörande betydelse när vi väljer ursprung och producenter för våra produkter. På så sätt – och genom att alltid ha svar på våra kunders och konsumenters frågor – skapar vi trygghet för dem som väljer våra produkter.
Nära samarbeten i tydliga partnerskap, med såväl leverantörer som kunder, är den bärande byggstenen i Norvidas verksamhet. Våra producenter är utvalda med största omsorg. Vi känner dem väl och gör kontinuerliga kvalitetsrevisioner hos dem för att säkerställa att våra och våra kunders höga kvalitetskrav alltid följs. Varje led dokumenteras noggrant – från produktion till leverans och till Norvidas kunder.
Norvida arbetar utifrån en långsiktig tillväxtplan för att bli en ännu bättre samarbetspartner, med resurser att hantera hela kedjan från anskaffning av råvaror till utveckling av produkter anpassade för industri, storkök och konsumenter.

VI SKA UPPFYLLA VÅR VISION OCH NÅ VÅRA LÅNGSIKTIGA MÅL GENOM:

  • Att utveckla varumärken och produktkoncept i samråd med våra kunder
  • Trovärdig prissättning som tillsammans med marknadens bästa inköp, hög effektivitet och låga transaktionskostnader utgör grunden för vår lönsamhet
  • Långsiktiga relationer med kunder och leverantörer, i väl definierade partnerskap
  • Att tydligt visa respekt för djurens välbefinnande och för den färdiga produkten, samt genomgående visa hög etik i tankar och handling
  • Vara en attraktiv arbetsgivare