Norvida har anslutit sig till den svenska sojadialogen

De senaste 50 åren har den globala sojaproduktionen ökat från 27 miljoner ton till dryga 269 miljoner ton. Sojamjöl är vanligt förekommande som del av foder då det innehåller högvärdigt protein och livsviktiga aminosyror som är nödvändiga för djurens välmående.

I ett brett, frivilligt nätverk, ”sojadialogen”, som omfattar Världsnaturfonden, branschorganisationer, foderindustri, matproducenter och handelskedjor, vill företagen säkerställa att de produkter som svenska konsumenter köper är producerade med certifierad soja. Detta oavsett om det rör sig om produkter med svenskt eller importerat ursprung. Ansvarstagandet omfattar det som respektive företag i sin egen leverantörskedja själv kan påverka.

Norvida deltar i den svenska sojadialogen, vars målsättning är att 100 procent av den soja som används eller säljs av svenska företag ska vara ansvarsfullt producerad. Genom att enbart producera och/eller sälja produkter med certifierad soja vill vi och andra företag bidra till att förhindra förlust av biologisk mångfald, oansvarig användning av giftiga bekämpningsmedel, exploatering av mark som tillhör lokal- eller ursprungsbefolkningar samt säkra och bra arbetsförhållanden på sojaplantagen. Genom att ställa krav på certifierad soja säkerställs att den odlats utan exploatering av unika naturområden, som Atlantregnskogen, Cerrado, Chaco eller Amazonas.

När svenska konsumenter väljer produkter från oss, eller från övriga företag i Sojadialogen, kan de framöver känna sig trygga med att den soja som behövts för att få fram produkterna producerats på ett ansvarsfullt sätt. För Norvida stämmer åtagandet väl med vår strävan mot en mer hållbar köttproduktion. Norvidas långa relation till Sydamerika och Brasilien gör att sojaodlingen och dess utmaningar ligger oss extra varmt om hjärtat.

Norvida tar ansvar för att den soja som används i foder för produktionen av produkter är odlad på ett ansvarsfullt sätt. Det omfattar både soja som används som foder i animalisk livsmedelsproduktion samt sojaprodukter för human konsumtion. Av praktiska skäl säkerställer vi i dagsläget motsvarande volym certifierad soja genom att köpa certifikat. Även om kostnaden för certifikat innebär en betydande kostnad för Norvida ser vi det som en viktig investering för att bidra till en hållbar soja- och köttproduktion.

För ytterligare information kontakta;
Calle Ramvall tel; 0709 16 48 00