Som en väletablerad livsmedelsleverantör arbetar vi på Norvida ständigt för att du som konsument skall uppleva att våra produkter håller högsta kvalitet och smak. Vi vill också ha kunskap och kontroll för att kunna vara med och påverka våra produkters väg från uppfödning till maträtt. Därför arbetar vi sedan lång tid tillbaka med spårbarhet av våra produkter.
Spårbarhet innebär att vi kan följa varans väg ifrån producent till detaljister och slutanvändare. Till grund för detta ligger EU:s lagstiftning som ställer krav på oss importörer och producenter. För att du som kund och konsument ska få en så bra och tillförlitlig produkt som möjligt, har vi lagt till ytterligare kontrollkriterier.
Norvida har utbildad personal, med kunskap om varje led i kedjan och dessutom egen personal på plats i närheten av våra största producenter.
Vi arbetar nära våra leverantörer som vi besöker regelbundet och kvalitetsbedömer – allt för att ha största möjliga kontroll över produktionskedjans alla led.
I denna film/presentation kommer vi att beskriva de olika stegen i kedjan.
Vi kommer att berätta om våra miljökrav och de utmaningar vi står inför, om djurhållningen, om transporter och givetvis om kvalitetssäkring i form av livsmedelssäkerhet men också utifrån ätkvalitet.
Vi tror nämligen på god mat – och god mat kommer från djur som mår bra.

15559 - uppfodning

HAPPY CHEF® KYCKLING THAILAND

UPPFÖDNING
Kyckling i vårt sortiment följer EU:s standard och är dessutom certifierad enligt – RTA Red Tractor Certified, vilket är ett brittiskt certifieringssystem liknande Svenskt sigill. Kraven för att bli certifierade enligt RTA är på många områden högre än för EU:s regelverk. Vid uppfödningen lägger vi stort fokus på djuromsorg och miljö, d v s att djuren mår bra och att den miljö djuren vistas i är bra.
Uppfödningen är helintegrerad, vilket innebär att man har full kontroll på hela kedjan från kläckerier, foder och uppfödning. Att ha hela processen integrerad innebär att man minimerar risken för spridning av smitta, ex. salmonella.

15559 - bilder_uppfodning_2 15559 - bilder_uppfodning_1

PROFESSIONELLA UPPFÖDARE MED STORA GÅRDAR OCH HÖG PERSONALTÄTHET
Kycklingen föds upp i hypermoderna anläggningar i Thailand – s.k stordriftstallar. En fördel med uppfödningen i Thailand är att man har mycket personal på plats och det finns gott om tid att ta hand om djuren. De ger en bra kontroll på att djuren mår bra. De som arbetar i stallarna har mycket stränga krav för att beträda området då hygienkraven är mycket höga.

MEDICINERING
Att behandla djur som har blivit sjuka är en förutsättning för god djuromsorg. Att djur blir sjuka förekommer ibland oavsett hur bra uppfödningen är. I Thailand är det varma klimatet, en extra utmaning för djurhälsan. Våra Thailändska uppfödare ger inte antibiotika till friska djur vare sig för att förebygga sjukdomar eller för att de skall växa bättre. En bra och erkänd metod för att förebygga sjukdomar är vaccinering, vilket våra producenter använder som ett första val.

15559 - djurtransport

LASTNING OCH TRANSPORT
När det är dags att skicka kycklingarna till slakt lyfts och lastas de manuellt i lugnt tempo (inget ackord). Kycklingarna transporteras i luftiga lådor och kravet är att de inte ska transporteras i mer än 8 timmar enligt EU:s regelverk. Oftast är transporttiden betydligt kortare.

15559 - bilder_djurtransport_1 15559 - bilder_djurtransport_2

15559 - slakt

SLAKT
Kycklingarna bedövas innan avlivning med el.
Happy Chef® kycklingen är halalgodkänd vilket bland annat innebär att en extra kontroll görs så att djuret är ordentligt avblodat/dött innan det går vidare i slakten.

15559 - bilder_slakt_2

15559 - styckning

STYCKNING OCH FÖRÄDLING
Stycknings- och förädlingsindustrin i Thailand är ultramodern. Produktionsanläggningarna är högteknologiska och håller en extremt hög livsmedelssäkerhet. De är certifierade enligt BRC (engelsk standard) och IFS (tysk/fransk standard) som innebär att de bedöms av en tredje oberoende part, som granskar att produktionen görs enligt gällande lagstiftning och ur ett antal kriterier som kunden, i det här fallet Norvida, önskar. Certifieringen innebär att ett internationellt godkänt och oberoende certifieringsorgan kontrollerar att lagstiftning och övriga kriterier avseende livsmedelssäkerhet är uppfyllda.
Det finns en lång och gedigen erfarenhet att hantera kyckling i Thailand. De är mycket duktiga på högförädlade produkter. När vi kommer till de mer förädlade produkterna tar hantverket över teknologin och man handskär tärningar, strimlor och spett. Även kolgrillning av spett utförs med manuellt, vilket ger en mycket jämn och hög kvalitet både ur smak och livsmedelssäkerhetsperspektiv.

15559 - bilder_styckning_2

15559 - transport

FRÅN THAILAND TILL SVERIGE
Alla transporter sker med båt, vilket ger en mycket låg miljöbelastning/kg. 
Ser man till konsumtionen av kyckling så skeppas de detaljer som är minst attraktiva i Thailand till Europa och Sverige. Andra detaljer som ben, fötter, halsar, yttervingar säljs till Asien, främst Kina. Omvänt exporterar Sverige och övriga EU länder detaljer som inte efterfrågas i EU till Asien.
Lårfilé – efterfrågas främst i Asien. 
Bröstfilé – efterfrågan störst i EU, importeras från Asien. 
Ben, fötter, halsar, yttervingar – efterfrågas i Asien. Exporteras från EU och Sverige. Ur detta perspektiv behövs således både export och import för att få balans i anatomin.

15559 - bilder_transport_1

15559 - produkt

HAPPY CHEF® SORTIMENTET – BARA FÖRÄDLADE PRODUKTER
Happy Chef® kycklingen har ett högt köttinnehåll. Produkterna är värmebehandlade i ugn. För att få en jämn temperatur används ånga eller varmluft. Produkterna värmebehandlas till önskad kärntemperatur. Målet är att få saftigt, välsmakande och säkra produkter.

15559 - bilder_produkt_1 15559 - bilder_produkt_1

SPÅRBARHET
Alla Happy Chef®-produkter har ett batch-nummer på förpackningen. Därigenom kan vi följa hela kedjan och definiera vilken dag djuren kom in till slakt. Vi kan även se vilka gårdar som levererat in kycklingarna.