land-nyazeeland
Nya Zeeland
Nya Zeeland är ett av världens ledande jordbruksländer med ett klimat som framförallt lämpar sig för odling av gräs. Detta innebär att halva Nya Zeelands areal används för boskapsuppfödning. Betande djur är en förutsättning för de böljande landskap vi förknippar med Nya Zeeland och bl a lärt känna genom Sagan om ringen filmerna. Mejerivaror är den ekonomiskt viktigaste exportnäringen tät följd av lammkött. Nya Zeeland står idag för ca 40% av all världshandel av lamm och fårkött.

Nya Zeelands klimat och geografiska läge gör att man kan producera lammkött av högkvalitet under hela året. De Nya Zeeländska lammproducenternas professionalism och stora erfarenhet gör att lammköttet från Nya Zeeland håller en extremt jämn och hög kvalitet.