land-thailand
Thailand
Thailand är en av världens ledande producenter och exportörer av kyckling. Thailand är världens tredje största exportör av kycklingkött. De thailändska konsumenternas preferenser för framförallt lårkött stämmer väl med svenska marknadens preferens för bröstkött som inte skattas lika högt i Asien. Detta innebär att det framförallt är kycklingbröst som exporteras. Under de senaste tio åren har man i Thailand investerat i moderna förädlingsanläggningar som är certifierade enlig internationell standard. För att säkerställa en hög nivå på djurhållningen är uppfödningen certifierad enligt den brittiska standarden ACP som är en av de striktaste i EU.

Thailands styrka som producent av kyckling är framförallt förmågan att producera förädlade produkter av en hög och jämn kvalitet.