land-tyskland
Tyskland
Tyskland är ett traditionellt jordbruksland där de viktigaste produktionsgrenarna är mjölk och griskött.

I tysk mattradition har griskött varit ett av de viktigaste inslagen. Grisköttets betydelse för tysk mattradition har varit en av de viktigaste drivkrafterna för att Tyskland har vuxit till en av världens ledande grisköttsproducenter. Från att i första hand ha varit fokuserade på hemmamarknaden har Tyskland utvecklats till en betydande aktör på exportmarkanden. Norvida har sedan våren 2013 tillsammans med en stor tysk producent och uppfödare i Holland och Tyskland utvecklat ett nytt koncept för en välfärdsgris. Enkelt handlar det om bättre levnadsförhållanden för grisen än de krav som är satta inom EU.

Tysk nötköttsproduktion är till största delen baserad på den stora tyska mjölkproduktionen. I Tyskland har man till skillnad från i många andra länder hållit kvar vid raser som kombinerar egenskaper för köttproduktion med mjölkproduktion. Detta i kombination med en stor tillgång på djur gör att vi har möjlighet att göra ett urval av kött med en jämn och hög kvalitet för John´s Selection®.

Likt många andra länder har kycklingkonsumtionen ökat i Tyskland. För att möta efterfrågan har man ökat produktionen. Majs är ett utmärkt foder för kyckling, och även andra djurslag. Förutsättningarna för att producera/förädla majs i Tyskland är mycket goda. Den kraftigt ökade kycklingproduktionen och efterfrågan på foder har möjliggjort investeringar i senaste teknik som ger förutsättningar för hög produktkvalitet och bra djurhantering.