land-uruguay
Uruguay
Uruguay ligger till största delen i Pampas som är ett stäppområde Sydöstra Sydamerika. Pampas är ett stäppområde som är täckt med gräs och ger goda förutsättningar för nötköttsproduktion. Grässtäppen täcker ¾ av Uruguays yta. Det tempererade klimatet i Uruguay gör att man använder raserna Hereford och Angus som ursprungligen härstammar från Skottland. Dessa raser är kända för att ge ett marmorerat och smakrikt kött samtidigt som de är härdiga och klarar sig på naturliga betesmarker. Klimatet i Uruguay är relativt jämnt under året vilket minskar behovet av slutuppfödning med tillskottsfoder.

Producenterna i Uruguay har en stor stolthet för sin produkt men håller gärna fast vid de traditionella metoderna som ger ett smakrikt och välsmakande kött. Viktig faktorer är att de raser man har i Uruguay i kombination med att man håller fast vid den traditionella produktionen med stutar.