Årsmöte och vice ordförandeskap i GTPS – Brazilian Roundtable for Sustainable Livestock

I slutet på september höll GTPS (Brazilian Roundtable for Sustainable Livestock) ett årsmöte i Saõ Paolo. GTPS samlar brasilianska aktörer från flera olika sektorer inom boskapsindustrin, till exempel producenter, detaljhandel, restauranger, forskning och slakterier. Tillsammans arbetar man för att utveckla ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet inom nötköttsbranschen. Syftet med årsmötet var bland annat att staka ut riktningen för det kommande arbetet i GTPS, där man i arbetsgrupper diskuterade och tog fram underlag till detta.

Norvidas medarbetare Netto Schimansky har nyligen tillträtt som vice ordförande i GTPS. Han beskriver det som att spårbarhet är ett av de viktigaste arbetsområdena då det har betydelse i arbetet för minskad avskogning. I dagsläget finns inget verktyg för att spåra djur hela vägen tillbaka till kalvens födelseplats*. Här ser Netto potential till utveckling och framsteg om man i branschen går samman. Han ser det som att hållbar produktion av nötkött, som kontrolleras genom full spårbarhet, ger vinster på flera nivåer, både för djurens välbefinnande, miljö och klimat. Samtidigt kan det minska kostnader och skapa möjlighet för producenterna att ta sig in på flera marknader.

Norvida har varit aktiva medlemmar i GTPS sen 2011. Vi har bland annat drivit frågan om restaurering av äldre beten för att göra dessa produktiva igen. Genom Nettos roll i GTPS får vi nu en ökad påverkansmöjlighet på hållbarhetsarbetet i Brasilien.

Läs mer om GTPS här: https://gtps.org.br/en/

* På Norvida har vi hanterat detta genom att aldrig köpa kött som producerats i stater som ligger i vegetationsområdet Amazonas – läs mer här https://norvida.se/startsida/hallbarhet/norvidas-csr-policy/