Dawn Meats trappar upp sitt hållbarhetsarbete

Dawn Meats, Norvidas största leverantör på Irland, har i december tillkännagett sin nya hållbarhetsplan, Plan Four Zero, där de investerar 100 miljoner pund i arbetet för att nå netto noll utsläpp. Målet gäller för den egna verksamheten till 2040 och för leverantörskedjan så snart som möjligt. I initiativet tar man alltså grepp om både direkta och indirekta utsläpp.

Målsättningen ska nås bland annat genom investeringar i ny teknologi på anläggningarna, för transporter och system för nedkylning. Produktionseffektiviteten ska ökas och man ska förbättra utnyttjandet av varje slaktkropp. Man vill också engagera bönder genom att hålla innovationsprojekt och event för att sprida kunskap, vilket ska leda till bättre effektivitet på gårdarna och därmed minskade utsläpp. Det finns även flera andra målsättningar, bland annat för förpackningar som ska vara återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara.

Dawn Meats har länge jobbat med hållbarhet, och var den första europeiska tillverkaren av lamm och nötköttsprodukter att sätta science based targets. År 2020 minskade man utsläppen från den egna verksamheten med 248,000 ton. Dawn ser det som att de med sin nya plan har stora möjligheter att ta sig an de mer svåråtkomliga indirekta utsläppen, där samarbete inom industrin är avgörande.

Läs mer om Dawn Meats’ Plan Four Zero här:

Dawn Meats to Spend €100m on Achieving Net Zero (businessplus.ie)

Dawn Meats to invest €100m in Net Zero climate commitment – Dawn Meats

Working Together for a Better Future | Plan Four Zero