Hållbar soja genom RTRS

På Norvida stödjer vi hållbar produktion av soja bland annat genom att köpa krediter för hållbart producerad soja från RTRS. Krediterna motsvarar den soja som används till foder vid produktion av vårt kött. En liten andel av Norvidas köttdjur äter soja, och det används framför allt för produktion av kyckling och fläsk.

RTRS, Roundtable on Responsible Soy Association, är en icke-vinstdrivande organisation som grundades 2006. De jobbar med aktörer som berörs av sojans värdekedja för att främja ökad produktion, handel och användning av ansvarsfull soja. RTRS-producenter har ett antal krav på sig både gällande klimat och sociala förhållanden för arbetarna.

De gårdar som Norvidas RTRS-krediter kommer ifrån arbetar med dessa krav på flera sätt. Utöver de grundläggande kraven i RTRS-standarden jobbar man mycket med social hållbarhet. Till exempel så stödjer man sjukhus, investerar i utbildning och anordnar olika aktiviteter för sina anställda. För varje hektar som planteras med soja så bevarar man också en halv hektar mark. Man bevarar även ett antal träd för varje ton soja som produceras. Som exempel så bevaras i Amazonasområdet ca 360 träd per ton producerad soja. Sen 2018 har man också ett projekt för att plantera fruktträd på gårdarna.

Under 2022 har Norvida 4000 RTRS-krediter. Se vårat certifikat här: https://norvida.se/wp-content/uploads/2023/05/RTRS-CTP-B004918.pdf