JBS investerar i projekt för att förebygga skogsbränder

Norvidas leverantör i Brasilien, JBS, investerar i ett projekt för att förebygga bränder i det stora våtmarksområdet Pantanal. Genom användning av bland annat övervakningskameror och brandinsatsgrupper ska man kunna upptäcka bränder tidigt och snabbt agera på dem. Man uppskattar att projektet genom att förebygga bränder ska ge en minskning i koldioxidutsläpp på ca 15 miljoner ton. I den första fasen av projektet kommer man att övervaka 2,5 miljoner hektar av Pantanal-området, och i en andra fas planerar man att utöka insatsen. Övervakning av brandrisk är av stor vikt, eftersom bränder är förödande för ekosystemen och frisätter växthusgaser. Arbetet med brandförebyggande ser man därför som en viktig del i hållbarhetsarbetet.