Norvida återkallar John’s Blandfärs

Norvida återkallar John’s blandfärs 500 g med bäst före 15/03/2024 och 16/03/2024. Anledningen är att salmonella har påträffats i egenkontrollen.

Leverantören har meddelat Norvida att salmonella påträffats vid provtagning inom leverantörens egenkontroll. Varorna kan innebära en hälsofara men vid upphettning till 70 grader dör salmonellabakterien. Därför väljer Norvida att återkalla samtliga förpackningar med aktuellt bäst före-datum. Norvida tar händelsen på stort allvar och undersöker tillsammans med leverantören det inträffade för att även säkerställa förebyggande åtgärder framgent.

Vid återkallelsen stoppas produkten i kassan och är inte möjlig att köpa. Den aktuella produkten har sålts hos COOP. Konsumenter som köpt John’s blandfärs, 500 gram, med ovan bäst före-datum uppmanas lämna tillbaka produkten i Coops butiker och få pengarna tillbaka. Norvida beklagar det inträffade.

Berörd blandfärs John’s Selection:
Bäst före 15/03/2024 och 16/03/2024 med batchkod 1041 eller1051

För mer information kontakta Norvida:
Kvalitetschef: Calle Ramvall
Calle.ramvall@norvida.se
0709-164800