Norvida-medarbetare om spårbarhet i tv-framträdande

En av Norvidas medarbetare i Brasilien, João Shimansky Netto, deltog i förra veckan (v18) i en TV-sändning där han berättade om arbetet med spårbarhet på djur i Brasilien. I Brasilien idag är det inte standard att kunna spåra kalvar tillbaka till sina ursprungsgårdar, men det finns flera företag som tagit initiativ till att skapa system som ska möjliggöra och förenkla spårbarhet.

De avskogade områdena i Brasilien används ofta till uppfödning av nötboskap, vilket är ett hållbarhetsproblem. Med förbättrad spårbarhet kommer man kunna säkerställa kalvarnas ursprung och att de inte fötts upp i områden där skog har avverkats illegalt. Spårbarheten är alltså starkt kopplat till hållbarhet.

Norvida har för att minimera risken att djuren är födda i avskogade regnskogsområden valt att använda produktionsanläggningar som ligger långt ifrån Amazonas. För att ytterligare kunna säkerställa detta arbetar Norvidas medarbetare i Brasilien med projekt för förbättrad spårbarhet under djurets hela liv.

Justera undertext genom att klicka på kugghjulet, och sedan på ”Undertexter/textning”.