Ny märkning från The Green Web Foundation

Något man kanske inte tänker på är att servrar som tillhandahåller webbsidor är något som drar mycket energi. För oss på Norvida är det viktigt att ha ett helhetstänk, därför har vi valt ett webbhotell för vår hemsida som arbetar aktivt med hållbarhet. De har vidtagit åtgärder som gjort att elåtgången minskat kraftigt, och all den el som används är märkt med Bra Miljöval.

På vår hemsida har vi nu fått en märkning från The Green Web Foundation, som försäkrar att energin som går åt för att driva hemsidan är grön. The Green Web Foundation jobbar på olika sätt för ett fossilfritt internet till 2030.

Läs mer om Green Web Foundation här:

https://www.thegreenwebfoundation.org/our-story/