Hållbarhet

Norvida, köttet och hållbarheten

Hur hållbart, eller ohållbart, är kött egentligen? Det är en fråga som får allt större uppmärksamhet. Med all rätt, tycker vi. Det handlar självklart om miljö och klimat, men också om djuromsorg, arbetsvillkor och ekonomisk uthållighet. Som livsmedelsföretag har vi stort ansvar, precis som exempelvis energi- bygg- och flygbolag, biltillverkare med flera. Men vi som har stort ansvar har också stora möjligheter. Låt oss berätta hur vi ser på vår roll som ”hållbarhetspåverkare”.

Balansen i ekosystemet Jorden

En bra början är att titta på perspektivet. Vi menar att hållbarhet är en global fråga. Ett val som någon gör, kommer alltid att påverka någon annan. Det gäller individer, företag och nationer. På samma sätt gäller att en förbättring eller försämring inom ett område kan få samma – eller rakt motsatt – effekt inom ett annat. För oss som jobbar med kött innebär det att vara vaksamma så att till exempel en positiv åtgärd för klimatet inte får negativa effekter på djuromsorgen.

Vår utgångspunkt är att se hela jorden som ett stort ekosystem. Allt hänger ihop. Väder, jord, växter, djur, människor. Det vore mycket enklare att bara bry sig om enskilda delar, men helhetssyn är det enda rimliga perspektivet. Även för ett litet köttföretag från Sverige.

Hållbarhet -
ett komplext kunskapsområde

Läs resonemangen bakom Norvidas vägval

För oss som jobbar på Norvida är hållbarhet inte en enskild fråga. Hållbarheten är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta med vår verksamhet, helt enkelt för att hållbarhet också är en förutsättning för att hela jordens ekosystem ska fortsätta fungera. Alltså är hållbarhetsfrågan med i allt vi gör, hela tiden.

Det vore enkelt, om hållbarhet vore svartvitt. Om varje vägval stod mellan bra och dåligt, eller rätt och fel. I själva verket är ämnet superkomplext. Och ju mer man lär sig, desto svårare blir det. Så kallade målkonflikter finns överallt. För att ta ett enkelt exempel: Betande djur behövs för biologisk mångfald, men belastar samtidigt klimatet med utsläpp. Eller att effektiv, klimatsmart produktion kan innebära att djuren får det sämre.

Vårt mål är självklart. Vi ska göra väl underbyggda val, för att hitta den bästa balansen och bidra till ett så positivt utfall som möjligt

Baserat på komplexiteten i hållbarhetsarbete vill vi här reflektera över några av de viktigaste ämnena, ur ett lite bredare perspektiv och med ambitionen att förstå och förklara orsaker och samband.

Liten, med stort ansvar

Norvida är inget jätteföretag. Men vi har både stort ansvar, och stora möjligheter – inte minst för att vi jobbar med just kött. Kanske har vi också en fördel av att komma just från Sverige – ett land där hållbarhet diskuteras mycket och ofta. Vår sydamerikanske medarbetare Netto Schimansky  menar att det är ett engagemang som faktiskt når fram, och har direkt påverkan på regionens köttproducenter.

90%

av köttets totala klimatpåverkan sker på gården där djuren föds upp.

100%

av allt lammkött från Naturkött kommer från djur som gått ute och betat gräs hela året.

25%

av allt svenskt nötkött kommer från kreatur som aldrig varit utomhus. I Norvidas fall är siffran noll.

Nyheter