Hållbarhet

Norvida, köttet och hållbarheten

Hur hållbart, eller ohållbart, är kött egentligen? Det är en fråga som får allt större uppmärksamhet. Med all rätt, tycker vi. Det handlar självklart om miljö och klimat, men också om djuromsorg, arbetsvillkor och ekonomisk uthållighet. Som livsmedelsföretag har vi stort ansvar, precis som exempelvis energi- bygg- och flygbolag, biltillverkare med flera. Men vi som har stort ansvar har också stora möjligheter. Låt oss berätta hur vi ser på vår roll som ”hållbarhetspåverkare”.

Balansen i ekosystemet Jorden

En bra början är att titta på perspektivet. Vi menar att hållbarhet är en global fråga. Ett val som någon gör, kommer alltid att påverka någon annan. Det gäller individer, företag och nationer. På samma sätt gäller att en förbättring eller försämring inom ett område kan få samma – eller rakt motsatt – effekt inom ett annat. För oss som jobbar med kött innebär det att vara vaksamma så att till exempel en positiv åtgärd för klimatet inte får negativa effekter på djuromsorgen.

Vår utgångspunkt är att se hela jorden som ett stort ekosystem. Allt hänger ihop. Väder, jord, växter, djur, människor. Det vore mycket enklare att bara bry sig om enskilda delar, men helhetssyn är det enda rimliga perspektivet. Även för ett litet köttföretag från Sverige.

Liten, med stort ansvar

Norvida är inget jätteföretag. Men vi har både stort ansvar, och stora möjligheter – inte minst för att vi jobbar med just kött. Kanske har vi också en fördel av att komma just från Sverige – ett land där hållbarhet diskuteras mycket och ofta. Vår sydamerikanske medarbetare Netto Schimansky  menar att det är ett engagemang som faktiskt når fram, och har direkt påverkan på regionens köttproducenter.

90%

av köttets totala klimatpåverkan sker på gården där djuren föds upp.

100%

av allt lammkött från Naturkött kommer från djur som gått ute och betat gräs hela året.

25%

av allt svenskt nötkött kommer från kreatur som aldrig varit utomhus. I Norvidas fall är siffran noll.

Nyheter