Nöt- och lammkött från djur uppfödda i naturlig miljö

Vårt välkända Naturkött kommer från djur som lever hela sina liv utomhus, med gräs som huvudsaklig föda. Gräset ger tydlig smakkaraktär, och är betydelsefullt ur hållbarhetsperspektiv. Marken där gräset växer kan nämligen sällan utnyttjas för att odla grödor som kan ätas direkt av människan. Nötköttet hämtar vi från producenter i Uruguay och Brasilien, två länder med ganska olika förutsättningar – inte minst när det gäller väder och klimat – men med lång historia av köttproduktion under naturliga förhållanden. På Uruguays pampas strövar omkring 11 miljoner kreatur fritt. Djuren, som främst är av rasen Hereford, äter gräs, dricker vatten ur naturliga vattendrag och söker skugga och vindskydd i eucalyptus-dungar.

Här hittar vi vårt urval till Naturkött Pampas. Det är ett mört, medium-marmorerat och mycket smakrikt nötkött. Den mörkröda färgen är typisk för gräsuppfött, med insprängt vitt fett. Norr om lilla Uruguay ligger Brasilien, som är Sydamerikas största stat. Vårt brasilianska Naturkött produceras främst på cerradon, den tropiska savannen i mellersta Brasilien. Här finns en värme och växtlighet som passar djur av rasen Nelore bra. Dessa djur ger ett förhållandevis magert kött med begränsad marmorering och den djupa och nyansrika smak som gräsuppfött nöt ska ha.

Allt Naturkött produceras under strikt kontroll av vårt egna team i Sydamerika. Uruguay har ett av världens mest utvecklade spårbarhetssystem, och vår produktion i mellersta Brasilien innebär inget hot mot regnskogen i landets norra delar. Läs mer om det här. Naturkötts lammkött kommer främst från Nya Zeeland. I de kuperade landskapen på både nord- och sydön betar lammhjordarna fritt. Befolkningen, som är mycket stolt över sitt lammkött, brukar säga att den naturliga miljön – med öppna beten, frisk luft, och mycket solsken – känns på smaken. Bönderna här brinner för att producera lamm på naturens villkor, som de gjort i många generationer. Alltid med det självklara målet att lämna över ett hållbart jordbruk till nästa generation. Naturkött finns i restaurangsortimentet och kan även köpas konsumentförpackat för butiker.

Läs mer om våra gårdar