Norvida Premium

I vår premiumkategori finns varumärkena och köttet som bär tydlig smak av utvalda raser, typen av foder och specifika platser. Exempelvis den spanska ibericogrisen och både gräs- och spannmålsuppfött nöt från våra partners i Nordamerika, Australien och på Irland. Premium-kraven omfattar en mängd olika faktorer, som alla samspelar för att den höga nivån ska garanteras – djurets ålder, klassning, storlek med mera.